Basis theorie

Welkom bij de Hondenspecialist!

Je hebt nu alle lesstof van de basiscursus voor je. De belangrijkste theorie staat op dit beveiligde gedeelte van de website. Deze theorie is alleen inzichtelijk tijdens de cursus, dus gedurende 5 weken na aanvang.

 

Sommige onderwerpen zijn misschien niet nieuw voor je en zijn al in de puppycursus behandeld.  Ze komen hier echter nogmaals aan bod om ze zeker niet te vergeten. Voor anderen is het nieuwe stof en niet onbelangrijk voor het begrijpen van de achtergrond van de ontwikkeling van de hond.

 

Vele onderwerpen zullen je helpen je hond te begrijpen en je leren respect te hebben voor het hond-zijn van je hond. Het is immers geen robot, maar een levend wezen met emotie waarvoor jij de verantwoording hebt. Jij bent degene die bepaalt hoe zijn (of haar) leven eruit gaat zien. Jij bent degene die hem moet leren wat de regels in deze maatschappij zijn, dit weet de hond niet uit zichzelf!

 

We zullen de clicker-methode behandelen die ooit werd ontwikkeld om dolfijnen te trainen. Tegenwoordig wordt deze methode voor vele diersoorten gebruikt. Ook bij de mens werkt het toepassen van beloning. De parallellen tussen mens en hond komen regelmatig aan bod.

 

We gaan het ook hebben over de leerprincipes achter het toepassen van de clicker. Ook het geven van negatieve aandacht, de gevolgen van corrigeren en vooral het aandacht schenken aan gewenst gedrag wordt besproken. Pavlov en Skinner vormen een stukje verplichte leerstof, ze hebben de basis gelegd van alle leerprincipes met betrekking tot mens en dier. Ze hebben ons begrip geschonken over: Hoe Leert Mijn Hond.  Ook ongewenst gedrag is op een of andere manier aangeleerd.

 

Er is een hoofdstuk over wolven en het wijdverbreide idee dat onze hond een wolf zou zijn. Genetisch is het verschil tussen wolven en honden bijna net zo groot als het verschil tussen mensen en apen….Door deze misvatting zijn er vele theorieën in omloop geraakt die ons juist níet helpen onze hond te begrijpen.

Ziet onze hond het gezin wel als een roedel waarin sprake is van een strikte hiërarchie?  Of is dit per situatie verschillend en is er eigenlijk geen sprake van hiërarchie, maar van wederzijds respect dat verdiend moet worden?

 

We gaan leren de lichaamstaal van de hond te lezen en te interpreteren. Welk gedrag laten we als mensen op die momenten zien en wat is het gevolg hiervan?

 

Ook behandelen we hoe we onze hond gelukkig gaan maken, want dit is toch (misschien onbewust) wel ons doel. We moeten ons bewust worden van hetgeen we onze hond bieden. Welk leven gaat de hond leiden? Hoe gaan we een band aan met onze hond en hoe profiteren wij zelf ook optimaal van het hebben van een hond. Het voorkomen van probleemgedrag is in deze context belangrijk. We willen de nadruk leggen op het aanleren van gewenst gedrag. Word je bewust van hetgeen je eigenlijk wél van je hond verwacht en besteed hier aandacht aan!

 

Kortom: we krijgen het nog druk! De komende weken gaat waarschijnlijk je beeld van de hond veranderen. Je gaat beseffen wat je nu eigenlijk in huis hebt genomen en welke enorme verantwoording je hiermee hebt gekregen. Maar wanhoop niet, je gaat ook meer plezier met je hond beleven dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

       Voor we beginnen  >>>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *