Vervolg cursus: Appèl en Spel

In de cursus kan kennis worden gemaakt met de diverse hondensporten zoals dogdance, dogfrisbee, flyball, speuren en behendigheid. Een vervolgcursus is bedoeld voor het verdiepen van de kennis en kunde die tijdens de basiscursus was verworven. Hierbij was het probleem dat dit soms een beetje saai werd, juist omdat hond en baas al wekenlang fanatiek getraind hadden en eigenlijk juist iets totaal anders nodig hadden.

Door een samenvoeging van diverse elementen is een leuke uitdagende (spel) cursus ontstaan, waarbij zeker de gehoorzaamheid (appèl) van de hond de nodige aandacht krijgt. Dit wordt gedaan d.m.v. de verschillende hondensporten. Doordat het iedere week weer anders is en de baasjes het leuk vinden, gaat de hond de baas leuk vinden. Met als gevolg een goed oplettende hond die de baas belangrijker vindt dan de rest van de wereld.
De cursist leert ontspannen met de hond om te gaan en leuke dingen met de hond te doen. Uiteraard zal er ook tijd zijn om de nodige ‘puber’ vragen te stellen.

De cursus zal in Hoogersmilde en Assen plaats vinden. Deze cursus is geschikt om na de basiscursus te doen, maar kan ook later gevolgd worden, als de hond al volwassen is. Wel moet de basiscursus ooit gevolgd zijn. De cursus zal in totaal uit 5 lessen bestaan van elk ongeveer een uur.

De cursus bestaat uit 5 lessen en is voor elke hond geschikt, je kunt hier natuurlijk de vele vragen kwijt en is leuk om te doen. De kosten zijn €75,00, een les duur 60 minuten.

Nieuwe data 2019:

zaterdag: 13, 20 april, 11, 18 en 25 mei van 13:30-14:30 (vol!)
zondag: 14, 21 april, 12, 19 en 26 mei van 13:00-14:00 (vol!)
Nieuwe data voor de zomer volgen….

Bij minimaal 6 opgaves gaat de cursus door. Het maximum is 8 honden in de cursus.

Opgave kan via dit opgave formulier (klik hier)