Cesar Millan

Natuurlijk kunnen wij ook niet om Cesar Millan heen. Onze cursisten zien hem op TV en vragen zich af of zijn methode ook toepasbaar is op hun eigen situatie. Hondenscholen die werken volgens de denkwijze van Cesar Millan schieten als paddenstoelen uit de grond. Cesar is razend populair, dus wij zijn erin gedoken om eens te kijken wat we van hem kunnen leren.

Onze eerst indruk is dat we met deze hele zienswijze minimaal 20 jaar terug gaan in de tijd; het idee van roedelleider zijn en het toepassen van dominatietheorie is alles behalve nieuw. Cesar heeft er nu spectaculaire TV van gemaakt. Cesar is zelf een geweldig voorbeeld van een roedelleider die een dominante uitstraling heeft tegenover honden en eigenlijk met elke hond in de strijd om de hoogste positie zal winnen. Hij wordt hierbij soms flink gebeten en waarschuwt dan ook: “Don’t try this at home”. Niet iedereen kan dit!

In zijn boek ‘Cesars Aanpak’ legt hij verder en ons inziens stukken beter uit wat hij wil uitdragen. Cesar maakt duidelijk onderscheid tussen wat hij ‘erfelijke eigenschappen’ noemt en het ‘instinct’ van de hond. Hij verwijst voor het trainen van de erfelijke eigenschappen naar een reguliere gehoorzaamheidscursus. Hier ga je je hond de trucjes leren, hem over hindernissen laten springen, frisbees laten vangen en dergelijke. Cesar zelf heeft het over het instinct van de hond. Deze moet je als roedelleider óók onder controle hebben. Instinct veroorzaakt het probleemgedrag.

Wij maken bij de Hondenspecialist al jaren dit onderscheid. Wij noemen dit het onderscheid tussen trainen en opvoeden. Het is ons al jaren duidelijk dat de meeste reguliere hondenscholen alleen bezig zijn met trainen en vergeten uit te leggen dat de hond opgevoed moet worden. Opvoeden behelst zijn gedrag in huis en op straat. ‘Instinct’ dus volgens Cesar.
Cesar baseert zijn inzichten op de roedel die hij in het Dog Psychology Centre heeft. Wij hebben ook onze inzichten gebaseerd op onze eigen roedel en de logees die er telkens bij komen. Met 30 tot 40 honden, zoals Cesar heeft, kunnen we in Nederland helaas niet gaan lopen. Cesar doet dit in Californië wel. Het principe is echter hetzelfde.

Van het gedrag dat honden onderling vertonen kunnen we heel veel leren.
Cesar laat op TV de ergste doorgedraaide honden zien. Ten eerste omdat hij bij deze problemen wordt geroepen als laatste redmiddel. Een consult van Cesar kost immers al gauw 350 dollar. Ten tweede omdat dit natuurlijk de mooiste TV geeft. Wij zien regelmatig dat Cesar het extreme gedrag bij de honden zelf uitlokt. Zoals eerder gezegd; Cesar gaat een strijd aan die een gemiddelde hondeneigenaar nooit zal winnen. Bij ons is de vraag gerezen:”Heeft de eigenaar iets aan het verhaal van Cesar?”. In het boek kwamen de de uitspraak tegen dat de eigenaar naar een psycholoog moet gaan om een evenwichtige leider te kunnen worden. Ook worden echte leiders geboren en niet gemaakt, volgens Cesar.
Cesar geeft vervolgens wel praktische tips.
Om een evenwichtige hond te krijgen, zul je voor de volgende drie dingen moeten zorgen:

1. Lichaamsbeweging
2. Discipline
3. Genegenheid

In die volgorde. Dit sluit naadloos aan bij de wijze waarop wij werken. Cesar geeft evenals wij de voorkeur aan het veel wandelen met je hond. Dit is essentieel voor een goede band tussen hond en eigenaar. Ook Cesar noemt de grote tuin een gevangenis voor de hond.
Het woord discipline zullen wij niet snel gebruiken. Ons inziens heeft dit woord een negatieve klank. Wij praten liever over duidelijkheid en consequent zijn. Dus precies wat Cesar ook bedoelt.
Op TV zullen de eigenaren nog lang niet toe zijn aan het geven van genegenheid. De honden verdienen dit nog niet. Maar onze honden verdienen op z’n tijd echt wel eens een lekkere knuffel. In zijn boek zegt Cesar dit ook. Je moet alleen goed opletten wanneer. Cesar zegt: “Genegenheid die niet verdiend is, kan heel schadelijk zijn voor een hond”. Hij lijkt met deze opmerking zelfs een klein uitstapje te maken naar de leerprincipes die wij gebruiken.

Wij zullen nooit ontkennen dat je een roedelleider moet zijn, maar noemen dit liever een gezinshoofd. Wij zullen minder spreken over dominantie, om te voorkomen dat mensen denken dat ze over hun pupje moeten gaan domineren. Maar je zal ten alle tijde moeten beseffen dat je hond leert! Aandacht (genegenheid) voor fout gedrag zal dit foute gedrag versterken. Cesar spreekt nergens over leren of leerprincipes. Wij denken dat dit een gemis is.
Cesars aanpak is een hele goede basis voor de omgang met je hond, mits je dit inderdaad op de rustige manier doet zoals Cesar. Verval niet in een negatieve stijl van domineren en het resultaat zal goed zijn.
In Nederland zijn de eisen die wij stellen aan onze honden echter veel hoger dan in Amerika. Wij moeten in de wijk met ons hondje lopen. De uren en uren die Cesar met zijn honden loopt zullen wij daar vaak niet voor hebben.
Tevens is er veel onderzoek gedaan naar leerprincipes, bij mensen, honden en diverse andere diersoorten. Waarom zouden we deze niet gebruiken om onze honden te leren wel gedrag wel gewenst is?
Cesar spreekt van correctie (hiermee bedoelt hij geen enkele vorm van pijn doen, maar slechts een korte handeling om de hond uit zijn gedrag te halen!), maar geeft geen alternatief voor de hond. Cesar zegt dat de roedelleider moet bepalen wat er gebeurt, maar geeft alleen aan wat er niet mag gebeuren.
Wij kiezen ervoor om de hond een ander gedrag aan te leren als hulpmiddel om de keus voor de hond gemakkelijker te maken. Daarom is opvoeden een combinatie tussen trainen en opvoeden. Trainen is het aanleren van bepaald gedrag, opvoeden is het bepalen van de regels en het beteugelen van het instinct van de hond. Ons doel en Cesars doel is daarbij om een gelukkige, evenwichtige hond te krijgen.

Als laatste willen we nog even aanstippen dat Cesar géén honden op de rug gooit zoals we vroeger ook wel deden. Cesar fixeert, alleen in extreme gevallen, de hond op zijn zij om deze tot overgave te dwingen ten opzichte van een andere hond. Dus we gaan géén pupjes op de rug gooien om de pup te laten zien dat we de baas zijn! Helaas wordt Cesar soms wel zo geïnterpreteerd en dit is absoluut niet correct! Nooit doen dus en zeker niet zonder begeleiding van een professional. Heb je zo’n extreem geval, dan heb je hulp nodig. Denk niet dat je met TV kijken je problemen zult oplossen.
Het boek is wel een aanrader, maar bedenk dat ‘Cesars Aanpak’ gaat over extreme probleemgevallen. Gelukkig hebben de meeste honden een dergelijke strakke aanpak niet nodig. En daar gaan we voor!